Selecteer een pagina

Tarieven import Zorgprestatiemodel

Stappenplan:

 1. Download ‘Sjabloon import tarieven ZPM leeg’ of ‘Sjabloon import tarieven ZPM gevuld’
 2. Vul het bestand met de juiste gegevens, door de gegevens te typen of door de gegevens vanuit een andere bron in dit bestand te plakken.
  Uzovicode: bestaat uit cijfercombinatie van vier cijfers
  Prestatiecode: vul hier de prestatie code in
  Vanaf: de startdatum als dd/mm/jjjj of dd-mm-jjjj*.
  Tot en met: de einddatum als dd/mm/jjjj of dd-mm-jjjj*.
  Tarief: het tarief met een komma voor de decimalen (in het sjabloon zal een euro teken zichtbaar worden, dit is geen probleem. Vult deze niet zelf handmatig in).
  Let op: gebruik het sjabloon zoals het is en bewerk de opmaak niet, dit geeft problemen met uploaden. Wanneer er gegevens gekopieerd wordt uit een ander bestand, maak dan gebruik van de optie: “aanpassen aan doelopmaak”/ “alleen tekst behouden”/ “alleen waarden” (het is afhankelijk van het gebruikte programma hoe deze optie heet).
 3. Controleer of de opmaak in het gehele bestand hetzelfde is: onze template zal de juiste opmaak hebben tot 10 regels. Wanneer de eerste 10 regels afwijken van de regels erna, dan is de opmaak in de rijen erna niet correct. De opmaak van de 2e regel kan vervolgens gekopieerd worden naar de regels eronder:
  Selecteer de cellen van de 2e regel
  Selecteer 
  Selecteer nu de overige cellen eronder.
  * Afhankelijk van hoe het gebruikte spreadsheet programma is ingesteld, kan na het invoeren van de datum het format wijzigen naar een andere notatie.
 4. Importeer het bestand via de ‘Uploaden’ knop.Let op:
  • De import tool kan alleen een .xlsx bestand inlezen.
  • De kolommen dienen in de volgorde te blijven staan waarin het excel bestand staat.
  • De kolomtitels mogen niet aangepast worden.
  • Wanneer het gewenst is rijen met gegevens te verwijderen, gebruik dan de optie “regels verwijderen” en niet de Backspace of Delete knop: er blijft anders opmaak achter en dit geeft problemen bij het inlezen