Selecteer een pagina

Vastleggen hoofdbehandelaar in Ysis

Het komt soms voor dat er in Ysis wel medische gegevens worden vastgelegd, maar dat de persoon die deze informatie invoert niet de hoofdbehandelaar van de patiënt is. Bijvoorbeeld in een situatie waar de huisarts de hoofdbehandelaar blijft, maar er wel een consult wordt gedaan vanuit de zorginstelling of eerstelijns paramedische behandeling gegeven wordt. Een andere situatie is een cliënt die vanuit een GRZ afdeling naar huis gaat en doorbehandeld wordt door bijv. de ergotherapeut.
In dat geval neemt de huisarts het hoofdbehandelaarschap over.

Indien er geen actieve behandelrelatie met de medische discipline is, zal Ysis geen medische basisgegevens naar het ECD sturen. In de situatie waarin een cliënt in Ysis wordt ingeschreven voor bijvoorbeeld alleen behandeling door een paramedicus, kan deze worden ingeschreven op een extramurale afdeling. Dan zal er niet automatisch een medische behandelrelatie worden aangemaakt en hoeft er verder dus niets te gebeuren om te voorkomen dat de informatie in Ysis de informatie in het ECD overschrijft.

Ook voor uitgeschreven cliënten geldt dat de medische informatie, die in Ysis immers niet meer wordt bijgehouden, niet meer naar het ECD wordt overgezet. Deze informatie kan dan gewoon in het ECD worden beheerd. In de situatie waarin een cliënt is ingeschreven op een intramurale afdeling, is de medische basisinformatie in principe wel opvraagbaar door het ECD, omdat we ervan uitgaan dat een Ysis-gebruiker deze informatie zal beheren. 

Wil de organisatie deze informatie toch niet uitwisselen met het ECD, dan kan de onderstaande werkwijze worden toegepast.

Beheer

De Ysis applicatiebeheerder kan de optie ‘Keuze hoofdbehandelaar wel of niet in Ysis’ activeren voor specifieke afdelingen. Tevens kan hier de optie ‘Hoofdebehandelaar werkt standaard in Ysis’ worden aangezet. Zie locaties en afdelingen beheren.

Vastleggen hoofdbehandelaar in dossier

Door de medische discipline kan in een dossier worden aangegeven dat de hoofdbehandelaar niet in Ysis werkt. Op het medische tabblad, bij ‘Basisgegevens’ kan dit worden aangegeven boven de reden van inschrijving. Wanneer het vinkje wordt uitgezet, verschijnen er bij de velden die normaliter gekoppeld worden met het ECD waarschuwingen dat deze niet worden gedeeld.

 

 

 

Met het uitzetten van het vinkje wordt er voor gezorgd dat medische gegevens in het zorgdossier niet meer worden gewist/overschreven door Ysis en dus binnen het ECD weer te bewerken zijn. Het gaat daarbij om de schermen voor de basisgegevens en beleid.

Let op: Bij patiënten bij wie de hoofdbehandelaar niet in Ysis werkt, is het belangrijk dat als eerste dit vinkje wordt uitgezet.

Als men per abuis begint met het invullen van het beleid, medische voorgeschiedenis etc, dan wordt dat op dat moment direct doorgestuurd naar het ECD. Het later uitzetten van dit vinkje voorkomt wel het versturen van verdere informatie, maar wat er in het ECD stond is dan al wel overschreven.

Deze functie is momenteel alleen beschikbaar voor dossiers in de ouderenzorg.

Verhuizen van cliënten

De instellingen m.b.t. het wel of niet aan kunnen vinken van het hoofdbehandelaarschap worden op afdelingsniveau aan- of uitgezet. Indien een cliënt wordt ingeschreven op een afdeling waar andere instellingen actief zijn, kan dit invloed hebben op de instellingen m.b.t. het hoofdbehandelaarschap.

Hierin zijn vier scenario’s te onderscheiden:

Eigenschappen dossier Verhuizen naar afdeling met Gevolgen
1. Hoofdbehandelaarschap in dossier aangevinkt. Keuze wel/niet bij beheer ingeschakeld. Keuze is zichtbaar in het dossier en kan gewijzigd worden.
2. Hoofdbehandelaarschap in dossier aangevinkt. Keuze wel/niet bij beheer uitgeschakeld. Keuze is niet zichtbaar in Ysis, wel aangevinkt.
3. Hoofdbehandelaarschap in dossier uitgevinkt. Keuze wel/niet bij beheer ingeschakeld. Keuze is zichtbaar in het dossier, ingestelde keuze wordt behouden bij verhuizing.
4. Hoofdbehandelaarschap in dossier uitgevinkt. Keuze wel/niet bij beheer uitgeschakeld. Bij het verhuizen naar een afdeling verschijnt onderstaande pop-up. Gegevens worden weer doorgegeven aan ECD.

 

 

 

Eerstelijns paramedische behandeling

Bij een eerstelijns paramedische behandeling is het niet nodig om het vinkje ‘Hoofdbehandelaar werkt in Ysis’ op dossierniveau uit te zetten. Er werkt immers geen medicus in het dossier en kan er dus ook geen medische informatie via de integratie met een ECD in het ECD worden opgeslagen.
Indien later toch een medicus betrokken raakt bij de behandeling (en hij/zij wordt ingezet binnen de eerstelijns setting), geldt het advies om vóór het invullen van medische gegevens het vinkje ‘Hoofdbehandelaar werkt in Ysis’ uit te zetten.